Mursten stödmur

 

Mursten till stödmurar kommer i fler utseenden, former och ytor. Tänk igenom vad som passar dina behov. Om den tänkta placeringen av stödmuren kommer utsättas för ett högt tryck av jordmassor bakifrån – välj en modell av mursten som innehar en låsande funktion. Utformningen av låsande funktioner se lite olika ut – funktionen är dock densamma. När stödmuren utsätts för tryck bakifrån åker inte stenen framåt – utan hakar i underliggande mursten istället. Denna typa av låsfunktion kan med fördel användas vid större stödmurs konstruktioner. Vilket ger en stödmuren en ytterligare stabilitet och säkerhet.

Användningsområden

Stödmurar kan användas för att reglera en trädgård och tomts olika nivåskillnader. Stödmurar kan verkligen förändra och göra underverk för både utseende och användningsområde för en tomt eller trädgård. I regel lägger man utfyllnadsmaterialet som hamnar bakom muren. Vilket leder till att stödmuren muren endast har en synlig framsida. Nedanför följer några förslag på användningsområden för stödmurar.

  • Stödmurar kan inrama en uteplats även om det finns höjdskillnader i anslutning.

  • Kan användas för att få en bra avrinning ut från tomtgränsen om man har problem med dagvatten på tomten.

  • Speciellt användbara för att skapa en plan yta för grundläggning och jämna ut markskillnader.

  • Slutligen kan man ha en stödmur för att det passar in och är vackert.

Underhåll och skötsel

Mursten som material är i stort sett underhållsfritt – förutom att murstenen kan behövas skrubbas och tvättas av för att inte få organisk påväxt av olika slag. Det kan vara grön, svart eller röd organisk påväxt som består av svamp, lavar eller alger. Påväxten kan vara mer eller mindre framträdande och vill man få bort utfällningarna på murstenen är vanligt vatten och en hård borste är brukligt att använda. Hjälper det inte kan man blanda i ogräsättika i vattnet för att det ska försvinna. Precis som alla andra typer av stenmaterial kan frost, vatten och snabba temperaturskillnader leda till sprickor och sten korrosion.

wp-barrister