Mursten Bauhaus

 

Mursten är ett väldigt hållbart och starkt material – det tål att utsättas för både väder och vind. Därtill är det ett vackert och dekorativt naturmaterial som smälter in i de flesta typer av utomhusmiljöer och anlagda trädgårdar. Mursten finns i flera former, utseende och färgnyanser – grått, sandfärgat och antracit är vanligt förekommande. Och ger det klassiska utseendet. Rundade avfasade kanter ger ett mjukare intryck och skrovliga ytor på mursten ger en känsla av patina och gammeldags charm. Tips på användningsområden.

  • Användningsområdena för mursten kan vara uteplatser, stengångar, stenmurar, rabattavgränsningar.

  • Eller enstaka murväggar för att skärma av. Ett enkelt sätt att skapa mer enskilda och avgränsade platser i trädgården.

  • Endast fantasin sätter gränser hur man kan använda detta tåliga och beständiga material.

Hos Bauhaus finns ett stort urval olika mur- och markstenar i olika material.

Bra att veta

Det viktigaste att tänka på när man anlägger murar eller stensätter ett markparti är markförhållandena. Om det ett område med mycket dagvatten kan det vara bra att gräva ner ett dräneringsrör vid sidan av muren eller markområdet. Om marken är för ojämn – gräv ur och jämna ut innan du börjar stensätta markytan.

De första stenarna är viktigast oavsett om det är en stenmur eller markläggning med sten som skall göras. Blir de första stenarna på något sätt fellagda kommer övriga stenar att få en dålig placering – de första raderna av stenar måste hamna rätt.

Underhåll och skötsel

Mursten som material är i stort sett underhållsfritt – förutom att murstenen kan behövas skrubbas och tvättas av för att inte få organisk påväxt av olika slag. Det kan vara grön, svart eller röd organisk påväxt som består av svamp, lavar eller alger. Påväxten kan vara mer eller mindre framträdande och vill man få bort utfällningarna på murstenen är vanligt vatten och en hård borste är brukligt att använda. Hjälper det inte kan man blanda i ogräsättika i vattnet för att det ska försvinna.

wp-barrister